PTE Nyári Gyermektáborok 2023

A PTE munkatársai részére szóló jóléti juttatások keretén belül támogatott 2023. évi Nyári Gyermektáborok

A nagy sikerre való tekintettel a Pécsi Tudományegyetem idén is meghirdeti munkatársai gyermekei részére szóló jóléti juttatások keretén belül támogatott PTE Nyári Gyermektáborokat.

PLAKÁT - Gyermektáborok 2023

PTE ETK Konfuciusz Intézet nyári tábora

Tájékoztató a támogatás részvételi feltételeiről és további tudnivalókról

  • A táborok díját, de legfeljebb bruttó 20.000 Ft-nak (nettó 13.300 Ft-nak) megfelelő összeget a jóléti juttatások keretén belül visszaigényelheti azon PTE alkalmazott, - kizárólag a saját gyermeke(i) után - aki a juttatás igénylésekor legalább 6 hónapja fennálló munkaviszonnyal vagy egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezik az Egyetemen, és a kérelem benyújtásának hónapját megelőző 6 hónapban bruttó átlagkeresete a 450.000 Ft-ot nem haladja meg.
  • Amennyiben a gyermek mindkét szülője a PTE alkalmazottja, úgy támogatásra csak egyik szülő jogosult.
  • A kedvezményt legfeljebb a tárgyévben 16. életévét betöltött gyermek esetén, évente egy alkalommal, de több gyermekre is igénybe lehet venni.
  • Gyermektáboroztatási kedvezményre jogosult a munkavállaló, amennyiben gyermeke a PTE által szervezett táborozáson vesz részt.
  • A kedvezmény igénybevételének feltétele a tábor díjának egy összegben történő kifizetése, majd - a HR portálról letölthető - kérelem benyújtása a részvételi díj befizetésének igazolásával a saját szervezeti egysége HR referense (területi munkaügyi ügyintéző) részére.
  • A gyermektáboroztatási támogatás kérelem benyújtási határideje legkésőbb a tábor megkezdését követő 30 nap, de legkorábban a tábor kezdő napja.
  • A jogosultság igénybevételének lehetőségével kapcsolatban kérjük, keresse fel a saját szervezeti egységének HR referensét.
  • A gyermektáborokban való részvétel feltételeiről és a táborok részletes programjáról a tábor mellett feltüntetett elérhetőségeken tájékozódhat.

A támogatás igénybevételének pontos feltételei és menete az alábbi utasításokban foglaltak szerint:

4/2023. számú rektori-kancellári-KK elnöki együttes utasítás a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről

6/2023. számú rektori-kancellári együttes utasítás a Pécsi Tudományegyetem jóléti jellegű juttatásainak szabályairól